Proiect european pentru cooperare turistică în bazinul Mării Negre

Business Consulting Institute lansează un nou proiect transfrontalier, care va susţine proiectele turistice şi va crea oportunităţi de afaceri în regiunea Mării Negre.

Proiectul „Rețeaua pentru turism durabil la Marea Neagră – Strategii de marketing turistic comun și dezvoltare în regiunea Mării Negre este elaborat în comun cu partenerii din Georgia (Departamentul de Turism din RA Adjaria și IBDIPC), Bulgaria (Municipiul Burgas), Turcia (Agenţia de Dezvoltare Regională Trabzon) şi Ucraina (Agenția de Dezvoltare Regională Odesa).  Bugetul total este de 497 mii Euro. Proiectul a început în ianuarie 2014 şi va dura 18 luni.

Partenerii de proiect vor aborda problemele specifice turismului în regiunea Mării Negre, îmbunătățind capacitatea regiunii de a implementa strategii de marketing comune. Vor fi susţinute inițiativele comune de dezvoltare a destinaţiilor turistice din țările bazinului Mării Negre. Va fi creată o puternică reţea de cooperare, cu o agendă comună pentru dezvoltarea turismului durabil în zona Marii Negre, cu instruiri şi schimb de experiență între părți.

Proiectul va organiza 16 ateliere de lucru, 8 mese rotunde, 20 de vizite de studiu şi 8 training-uri; activităţile vor dezvolta capacitatea de a crea parteneriate publice-private în domeniul turismului transfrontalier.

Experţii vor elabora 4 strategii de cooperare în domeniul turismului transfrontalier, studii de fezabilitate pentru destinațiile turistice, 6 cercetări de marketing, va fi creată o platformă IT, cu o bază de date pentru promovarea a cel puţin 10 destinații turistice din fiecare ţară parteneră.

Rezultatele vor fi prezentate la expozițiile și forumurile organizate de parteneri, care vor mijloci noi parteneriate transfrontaliere.

Iniţiativa va avea drept rezultat implicarea unui număr de până la 50 de instituţii în proiecte de cooperare, susţinând parteneriatele, schimbul de experienţă şi reţelele de colaborare turistice la Marea Neagră. Aceasta va genera un schimb social şi cultural continuu. Vor fi desfăşurate evenimente comune de promovare şi campanii de sensibilizare pentru protecţia mediului în regiune.

Activităţile proiectului se vor derula până în luna iulie a anului 2015.

Proiectul a fost lansat vineri, 28 februarie, la Chişinău.

Galerie foto:

This post is also available in: Engleza