Portofoliu

Proiecte în derulare

Experiența ADTM

 • Proiectul Primarului ”Localitatea mea – destinație ospitalieră”
 • Proiectul Companiei de turism ”Turism în Moldova”
 • Vizibilitate atracțiilor turistice din Republica Moldova
 • Colecția de carte ”Satele turistice ale Moldovei”

  Proiecte finalizate

 • Proiectul SEE Donauregionen+ / Programul transnațional pentru dezvoltare in Sud-Estul Europei
 • TACIS CBC Proiectul ”Dezvoltarea capacităţilor investiţionale în zona turistică Hânceşti-Leuşeni”,
 • Proiectul CBC „Dezvoltarea traseelor turistice în zona transfrontalieră Nisporeni-Prut”;
 • Elaborarea modelului economic de dezvoltare in cadrul Parcului National Orhei, UNDP Moldova,
 • Elaborarea Planului Urbanistic General al or. Chişinău şi PATM Chişinău,
 • Elaborarea PUG Orheiul Vechi,
 • Implementarea proiectelor de dezvoltare locală în zonele turistice;
 • Elaborarea studiului diagnostic şi strategiilor de dezvoltare locală a localităţilor Vadul lui Vodă, Cojuşna, Olăneşti, Cigârleni, Proiectul LGRP, USAID;
 • Elaborarea studiului diagnostic şi strategiilor de dezvoltare locală a oraşelor Vatra, Glodeni, Criuleni, Fondul Investiţiilor Sociale în Moldova;
 • Elaborarea studiului diagnostic şi strategiilor de dezvoltare locală a localităţilor Frumoasa, Răciula, Hârjauca, Proiectul “Agenda Locală 21”, PNUD Moldova;
 • Proiectul HistUrban / Programul de finanțare INTERREG IIIB CADSES Neighbourhood Program.

Studii de fezabilitate

 • Dezvoltarea turismului în Parcul național Orhei
 • Dezvoltarea turismului în Rezervaia natural Pădurea Domnească
 • Dezvoltarea turismului în Prutul de jos – Văleni
 • Dezvoltarea turismului în zona de odihnă Criuleni
 • Dezvoltarea turismului în Iurceni, Nisporeni
 • Plan de amenajare a Muzeului ”Castelul de vînătoare Manuc Bei”, Hîncești
 • Plan de amenajare a Muzeului Mănăstirii Vărzărești
 • Contribuție la Studii de fezabilitate pentru locațiile turistice: Lăpușna, Leușeni, Bujor, Cotul Morii, Nemţeni, Pogăneşti, Hîncești, Mirești, Iurceni, Boghiceni, Crasnoarmeiscoie.
 • Contribuție la Studii de fezabilitate pentru drumuri de acces spre locațiile turistice Lăpușna-șos. Poltava, Leușeni-Cărpineni, Leușeni-Poganești-Leova, Ivanovca-Obileni, Cățeleni.

  Dezvoltare strategică

 • Varianta alternativă pentru Strategia ”Turism 2020”, 2013
 • Studiul ”Oportunități pentru dezvoltarea Birourilor de informare turistică pe teritoriul Republicii Moldova”/ Agenția Turismului Republicii Moldova, 2012
 • Studiul ”Starea turismului Republicii Moldova în perioada 2003-2010”/ Agenția Turismului Republicii Moldova, 2011
 • Planul de Dezvoltare Instituţională pentru Ministerul Culturii şi Turismului, UNDP Moldova/World Bank, 2009
 • Studiu: Investigarea stării centrului istoric Chișinău, 2008
 • Managementul resurselor turistice din Republica Moldova. Chişinău, ed. UASM, 2007
 • Regiunea de dezvoltare Nord. Planul operațional 2008-2010 //Proiect UE ”Suport pentru Organele de Implementare a Dezvoltării Regionale”. – Chișinău, 2007
 • Planul de Amenajare a Teritoriului Național. – Et.2. – Vol. 3. – Cartea 3. – Chișinău, 2007
 • Raport de Stare a Țării. Republica Moldova 2007 //Autor subcapitole 6.5 (Mediul și resursele naturale: să ne gândim la viitor. Subiect special: protecția ariilor naturale) și 9.6 (Moldova regională. Subiect special: dezvoltarea turismului). – Chișinău, 2007
 • Relaţiile comerciale dinstre Republica Moldova şi ţările Uniunii Europene în domeniul turismului//Proiect ”Planul de acțiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova: document accesibil publicului” (etapa 2), implementat de ADEPT și EXPERT GRUP cu sprijinul financiar Fundaţia Soros Moldova. – Chișinău, 2007
 • Planul de dezvoltare a turismului în raionul Călăraşi/ PNUD Moldova;
 • Strategia de Dezvoltare a zonei turistice Orheiul Vechi/ PNUD Moldova;
 • Armonizarea politicilor de gestionare a resurselor naturale și patrimoniului cultural pentru încurajarea turismului transfrontalier în cadrul parteneriatului Uniunea Europeană – Republica Moldova//Proiect ”Planul de acțiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova: document accesibil publicului”, implementat de ADEPT și EXPERT GRUP cu sprijinul financiar DFID. – Chișinău, 2006
 • Studiul de evaluare a tuturor tipurilor de atracţii turistice în Rep. Moldova/ PNUD Moldova;
 • Strategia de promovare a produsului turistic naţional/ Departamentul Dezvoltare a Turismului al RM;
 • elaborarea proiectului de Lege a Turismului rural în RM/ Departamentul Dezvoltare a Turismului al RM.
 • Dezvoltarea strategică a destinaţiilor turistice din Moldova: Orhei, Cantemir, Călărași, Nisporeni, Hincesti, Bujor, Cioara, Cotul Morii, Călmăţui, Căţeleni, Nemţeni, Obileni, Pogăneşti, etc
 • Strategia de dezvoltare social-economică şi durabilitate a mediului a satului Stoianovca, raionul Cantemir, 2006
 • Стояновка – между прошлым и будущим. Исторический очерк – Кишинэу, 2001
 • Speoturism în Moldova/ 2001.

This post is also available in: Engleza, Rusa