Produse ADTM

Management proiecte

Proiecte în derulare

 • Proiectul Primarului ”Localitatea mea – destinație ospitalieră”
 • Proiectul companiei de turism ”Turism în Moldova”
 • Vizibilitate atracțiilor turistice din Republica Moldova
 • Colecția de carte ”Satele turistice ale Moldovei”

Proiecte finalizate

 • Componenta națională în Proiectul SEE Donauregionen+ / Programul transnațional pentru dezvoltare in Sud-Estul Europei
 • TACIS CBC Proiectul ”Dezvoltarea capacităţilor investiţionale în zona turistică Hânceşti-Leuşeni”,
 • Proiectul CBC „Dezvoltarea traseelor turistice în zona transfrontalieră Nisporeni-Prut”;
 • Elaborarea modelului economic de dezvoltare in cadrul Parcului National Orhei, UNDP Moldova,
 • Componenta turism/patrimoniu în elaborarea Planului Urbanistic General al or. Chişinău şi PATM Chişinău,
 • Componenta turism/patrimoniu în elaborarea PUG Orheiul Vechi,
 • Implementarea proiectelor de dezvoltare locală în zonele turistice;
 • Elaborarea studiului diagnostic şi strategiilor de dezvoltare locală a localităţilor Vadul lui Vodă, Cojuşna, Olăneşti, Cigârleni, Proiectul LGRP, USAID;
 • Elaborarea studiului diagnostic şi strategiilor de dezvoltare locală a oraşelor Vatra, Glodeni, Criuleni, Fondul Investiţiilor Sociale în Moldova;
 • Elaborarea studiului diagnostic şi strategiilor de dezvoltare locală a localităţilor Frumoasa, Răciula, Hârjauca, Proiectul “Agenda Locală 21”, PNUD Moldova;
 • Componenta turism/patrimoniu în proiectul HistUrban / Programul de finanțare INTERREG IIIB CADSES Neighbourhood Program.


Cercetare & Dezvoltare

Studii de dezvoltare strategică:

 • Varianta alternativă pentru Strategia ”Turism 2020”, 2013
 • Studiul ”Oportunități pentru dezvoltarea Birourilor de informare turistică pe teritoriul Republicii Moldova”/ Agenția Turismului Republicii Moldova, 2012
 • Studiul ”Starea turismului Republicii Moldova în perioada 2003-2010”/ Agenția Turismului Republicii Moldova, 2011
 • Planul de Dezvoltare Instituţională pentru Ministerul Culturii şi Turismului, UNDP Moldova/World Bank, 2009
 • Managementul resurselor turistice din Republica Moldova. Chişinău, ed. UASM, 2007
 • Regiunea de dezvoltare Nord. Planul operațional 2008-2010 //Proiect UE ”Suport pentru Organele de Implementare a Dezvoltării Regionale”. – Chișinău, 2007
 • Planul de Amenajare a Teritoriului Național. – Et.2. – Vol. 3. – Cartea 3. – Chișinău, 2007
 • Raport de Stare a Țării. Republica Moldova 2007 //Autor subcapitole 6.5 (Mediul și resursele naturale: să ne gândim la viitor. Subiect special: protecția ariilor naturale) și 9.6 (Moldova regională. Subiect special: dezvoltarea turismului). – Chișinău, 2007
 • Relaţiile comerciale dinstre Republica Moldova şi ţările Uniunii Europene în domeniul turismului//Proiect ”Planul de acțiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova: document accesibil publicului” (etapa 2), implementat de ADEPT și EXPERT GRUP cu sprijinul financiar Fundaţia Soros Moldova. – Chișinău, 2007
 • Armonizarea politicilor de gestionare a resurselor naturale și patrimoniului cultural pentru încurajarea turismului transfrontalier în cadrul parteneriatului Uniunea Europeană – Republica Moldova//Proiect ”Planul de acțiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova: document accesibil publicului”, implementat de ADEPT și EXPERT GRUP cu sprijinul financiar DFID. – Chișinău, 2006

 

Studii dezvoltarea parteneriatelor în turism:

 • Ghid de cooperare transfrontalieră. Chisinau, Ed. Epigraf, 2010
 • Hînceşti. Ghid investiţional. Chişinău, ed. Cu Drag, 2009
  • Parteneriate de dezvoltare a zonelor turistice în Republica Moldova. – Chișinău, ed. Cu Drag, 2008

 

Studii de fezabilitate în destinații turistice:

 • Studii fezabilitate pentru destinații eco-turistice: Parcul Național Orhei, Rezervația ”Pădurea Domnească”, Rezervația ”Prutul de Jos”/ Văleni-Lacul Beleu.
 • Plan de amenajare a Muzeului ”Castelul de vînătoare Manuc Bei”, Hîncești
 • Plan de amenajare a Muzeului Mănăstirii Vărzărești
 • Contribuție la Studii de fezabilitate pentru locațiile turistice: Lăpușna, Leușeni, Bujor, Cotul Morii, Nemţeni, Pogăneşti, Hîncești, Mirești, Iurceni, Boghiceni, Crasnoarmeiscoie.
 • Contribuție la Studii de fezabilitate pentru drumuri de acces spre locațiile turistice Lăpușna-șos. Poltava, Leușeni-Cărpineni, Leușeni-Poganești-Leova, Ivanovca-Obileni, Cățeleni.

 

Studii dezvoltarea destinaţiilor turistice din Moldova:

 • Studiu: Investigarea stării centrului istoric Chișinău. – Chișinău, 2008
 • Bujor: trecut, prezent, viitor. Ch.: Cu Drag SRL, Colecţia ”Sate turistice în Moldova”, 2008
 • Cioara: trecut, prezent, viitor. – Ch.: Cu Drag SRL, Colecţia ”Sate turistice în Moldova”, 2008
 • Cotul Morii: trecut, prezent, viitor. – Ch.: Cu Drag SRL, Colecţia ”Sate turistice în Moldova”, 2008
 • Călmăţui: trecut, prezent, viitor. – Ch.: Cu Drag SRL, Colecţia ”Sate turistice în Moldova”, 2008
 • Căţeleni: trecut, prezent, viitor. – Ch.: Cu Drag SRL, Colecţia ”Sate turistice în Moldova”, 2008
 • Nemţeni: trecut, prezent, viitor. – Ch.: Cu Drag SRL, Colecţia ”Sate turistice în Moldova”, 2008
 • Obileni: trecut, prezent, viitor. – Ch.: Cu Drag SRL, Colecţia ”Sate turistice în Moldova”, 2008
 • Pogăneşti: trecut, prezent, viitor. – Ch.: Cu Drag SRL, Colecţia ”Sate turistice în Moldova”, 2008
 • Hincesti. A tourist destination. Ch.: Bons Offices, 2007
 • Strategia de dezvoltare social-economică şi durabilitate a mediului a satului Stoianovca, raionul Cantemir. – Ch.: Continental Grup SRL, 2006
 • Стояновка – между прошлым и будущим. Исторический очерк – Кишинэу, 2001
 • Speoturism în Moldova/Viorel Miron. – Ch., 2001.

 

Dezvoltarea afacerilor de turism:

 • Afaceri în turismul rural: Amenajarea şi tehnologia deservirii oaspeţilor. Chişinău, 2005
 • Turism în arii naturale din Moldova. Ghidul investitorului local. Chişinău, 2005
 • Turismul rural în Moldova. Îndrumar pentru autorităţile publice locale. Chişinău: Ştiinţa, 2002

 

Ghiduri de turism:

 • Nisporeni. Ghid turistic. Chisinau, Ed. Iutastan, 2010
 • Hânceşti. Destinaţie turistică. Chişinău, ed. Bon office, 2007
 • Ghidul Turistic al raionului Călărăşi. Chişinău, 2004
 • Ghidul Turistic al raionului Orhei. Chişinău, 2004
 • Ghidul Turistic al raionului Ştefan Vodă. Chişinău, 2004
 • Ghidul Turistic al raionului Cantemir. Chişinău, 2004
  • Moldova turistică – Proiectul PNUD Moldova ”Dezvoltarea durabilă a turismului”. Ch – 2002

 

Hărţi turism:

 • Raionul Nisporeni
 • Raionul Hînceşti
 • Mileştii Mici

 

Lucrări didactice:

 • Organizarea activităţii turistice. Indicaţii metodice pentru  studenţii specializării 2902.01 Turism, servicii hoteliere. Chişinău, 2004
 • Dubăsari – Vadul lui Vodă. Traseu turistic pe Nistru. Chişinău, 2001
 • Traseu turistic prin nordul Moldovei. Chişinău, 2000
 • Turism în mediul rural. Caiet metodico – practic pentru studenţi. Chişinău, 2000
 • Servicii turistice în Moldova. Caiet metodico – practic pentru studenţi. Chişinău, 2000
 • Ţipova, Traseu turistic studenţesc. Chişinău, 1999
 • Obiecte turistice. Caiet metodico – practic pentru studenţi. Chişinău, 1999
 • Общая этнография: Учебно-методическое пособие для студентов специальности 2902.01 Туризм и гостиничное хозяйство. – Кишинэу: Ин-т Междунар. Отношений „ПЕРСПЕКТИВА”, 2004


Asistență în afaceri

Proiecte de lansare a afacerilor în turism:

 • 7 proiecte de lansare a agropensiunilor în gospodăriile ţărăneşti din Trebujeni şi Butuceni (Orhei), PNUD Moldova;
 • 6 proiecte de extindere a turismului rural (ACSA Calaraşi, Şt.Vodă, Orhei, Ceadâr-Lunga),
 • 4 proiecte de lansare a serviciilor de turism în Mileştii Mici (Spelleken Asoc.).

 

Instruire:

 • peste 200 studenţi specializaţi în turism şi servicii hoteliere în cadrul catedrei “TSH”, IRI “Perspectiva”;
 • trening de iniţiere a cca. 250 fermieri în turism rural (Călăraşi, Ştefan Vodă, Orhei, Cantemir, Glodeni, Edineţ ş.a., ACSA, FNFM);

cursuri de întărire a capacităţilor managerilor în turism privind diversificarea serviciilot turistice, Agenţii de turism;

This post is also available in: Engleza, Rusa